Tjänster

Graphic recording

Digital graphic recording – vad är det? Kort sagt: jag kommer till ert evenemang med min iPad och min hjärna, jag lyssnar på presentationerna och samtalen, jag förvandlar innehållet till bilder så att publiken kan följa med liveillustrationen i realtid (det är wow-grejen med liveillustrationen) och boom! – slutresultatet är en bild som allmänheten vill titta närmare på, minnas och dela vidare. Om ditt evenemang är helt online eller ett hybridevenemang, kommer liveillustration fortfarande att fungera bra!

Varför graphic recording på evenemang?

Livetecknande ger konkreti till evenemang, workshops, webbinarier och online-workshops. Livetecknaren summerar det väsentliga i bildform och tar fram det som vi vill att deltagarna vid seminariet eller workshop kommer ihåg också efter ett par dagar, om en vecka – eller senare.

Samtidigt får arrangören av evenemanget bra material för marknadsföring. Det är lätt att utnyttja sketchnotes både under evenemanget samt efteråt på många olika sätt och i många olika kanaler. Sketchnotes får folk att ta en närmare titt på innehållet. Och nej: graphic recording tar inte uppmärksamheten från den som talar. En bra talare tar sin plats och andra talare får bara stöd av liveillustrationen.

Graphic recording gör evenemang mera levande, roligare och mera intressanta.

Hur?

Graphic recording betyder att jag försöker summera tankar till bilder. Jag lyssnar på och funderar på hur saken ser ut – och sedan tecknar jag ut det hela och därmed kopplar min personliga upplevelse med i bilden. Informationsöverflödet är här men vår förmåga att koncentrera oss blir värre och värre. Bilderna hjälper till.

Jag får ofta frågan om jag behöver veta mycket om ämnet redan i förväg när jag håller på med graphic recording. – Näh, det behöver jag inte. När jag skissar ämnet för mig själv hjälper samma skiss också andra att förstå budskapet. Att vara en outsider hjälper också: när jag inte är inblandad t.ex. i ett företags processer kan jag lättare fånga upp det som är väsentligt för illustrationerna.

Förutom information tar liveillustration med i bilderna även stämningar och interna flöden av evenemanget, delade skämt och dolda meddelanden och röster. Mitt naturliga knep är att få in humor i illustrationerna. Känslor aktiverar minnet, och med hjälp av humor kommer folk ihåg innehållen på ett mera effektivt sätt.

Graphic recording

Vill du veta mera om graphic recording?

En hel dags livetecknande i huvudstadsregionen kostar ca 2800-3500 e + moms beroende på temat och dagens tidtabell. Ta gärna kontakt och fråga mera!

Jag vill veta mera!

Back to top