DIOK Norden i Vasa

Sketchnotes/Livekuvitukset

Liittyy aiheisiin , , .

Jag var med på DIOK Norden-konferensen i Vasa och gjorde graphic recording där för Åbo Akademi. Demokratiuppfostran, mänskliga rättiheter och deltagande i skolmiljöer var evenemangets tema och deltagarna kommöverallt från Norden.

Två intressanta dagar i bilder här: