Kokeileva koulu

Sketchnotes/Livekuvitukset

Liittyy aiheisiin

OPH:n Kokeilukeskus tilasi minut livekuvittamaan tapahtumaansa Jätkäsaaren peruskoululle. Kyseessä oli oppien- ja oivallustenjakotyöpaja, jossa OPH:n hankkeeseen osallistuneet kokeilijat kertoivat havainnoistaan ja polustaan kalamaljatyyppisessä keskustelutilaisuudessa. Mukana oli kokeilijoiden lisäksi myös sidosryhmiä, jotka rikastuttivat oppeja omilla näkökulmillaan. Livekuvittajan tehtävä oli kuunnella ja kiteyttää opit ja oivallukset visuaalisiksi muistiinpanoiksi. Näin, että piirroksillani toin toivottavasti konkretiaa keskusteluun. Näiden muistiinpanojen avulla osallistujat voivat toivottavasti palauttaa mieliin keskustelujen sisältöjä ja kertoa niistä eteenpäin kotikouluissaan.

Työpajojen livekuvitus on aina senhetkisen tilanteen kuvaus ja tiivistys. Tässä ei siis ole esimerkiksi tiivistettynä viranhaltijoiden kokonaiskanta muutokseen tai oppimisen uudistamiseen. Tässä ei myöskään ole kattava kuvaus omista ajatuksistani oppimiseen liittyen. Sen sijaan tässä on kirjattuna eräitten osallistujien pohdintoja eräänä iltapäivänä eräässä työpajassa – tosin oman suodattimeni läpi mutjautettuna. Sitä on livekuvitus minun tekemänäni.

Kiitos taas, OPH! Kouluun ja oppimiseen liittyviä asioita on aina mukava livekuvittaa!