An animated video for @TermexEristeOy

Livekuvitus

Liittyy aiheisiin

Tässä on video, jonka työstämisessä olin aiemmin tänä vuonna mukana; minä vain piirtelin ja Biisonimafian Janne editoi, hoiti äänet jne.. Nyt asiakkaamme voi kahdessa minuutissa kertoa, mistä Termex-selluvillassa on kyse.

Here is a video project that I attended earlier this year; I just drew and Janne from Biisonimafia did the editing, fixed the voice-over etc.. Now our customer is able to tell in 2 minutes what Termex Cellulose Fiber Insulation is all about.